Satu Ramsland kuvattuna Otsolahden lännen puoleisella rannalla. Kuvassa ylävasemmalla teksi "Huomenna Suomi on Vihreä." Kuvassa alhaalla keskellä teksi "Kuntavaalit 2021 Vihreät De Gröna".Kiitos kaikille minua äänestäneille!

178 ääntä, hieno tulos ensikertalaiselle! Tästä on hyvä jatkaa luottamustehtävissä.

Minulle tärkeitä teemoja

Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus, koulutus ja erityisesti lasten varhaisen tuen saannin turvaaminen ovat minulle erittäin tärkeitä. Espoossa tehdään monin paikoin todella hyvää työtä, mutta myös tulevaisuudessa pitää pitää huoli, että nämä asiat saavat kunnolla resursseja. Nämä ovat asioita, jotka ovat tärkeitä paitsi inhimillisestä näkökulmasta, sen lisäksi niihin panostaminen on myös taloudellisesti järkevää.

Suurin muutos Espoon varhaiskasvatuksessa on palveluseteleiden ottaminen käyttöön. Tätä tulee seurata tarkasti ja samalla huolehtia siitä, että Espoossa on tulevaisuudessakin myös erilaisia ja pieniä päiväkoteja. Espoon tulee huolehtia kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön hyvinvoinnista. Lisäksi on huolehdittava, että meillä Espoossa on tarpeeksi erityislastentarhanopettajia ja tukea tarvitsevien lasten tulee saada tuki mahdollisimman pian tarpeen havaitsemisen jälkeen.

Lähiluontoon huomennakin

Yksi parhaista asioista Espoossa ovat monipuolinen lähiluonto ja hienot ulkoilumahdollisuudet. Espoossa on paljon upeita paikkoja ja reittejä kuten keskuspuisto, rantaraitti ja Nuuksion kansallispuisto. Nämä ovat arvokkaita jo itsenään, mutta myös niiden tarjomat ulkoilumahdollisuudet ovat tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa.

Moni-ilmeinen ja inklusiivinen kaupunki

Espoo on upea ja kasvava kaupunki ja meitä espoolaisia on tällä hetkellä jo lähes 290 000. Espoon tulee myös tulevaisuudessa olla houkutteva ja inklusiivinen erilaisille ihmisille. Haluan, että Espoo on tulevaisuudessakin hyvä paikka olla, elää, harrastaa ja toimia, meille kaikilla.

Turvallinen tietoyhteiskunta

Digitalisaatio on tätä päivää ja korona-aika on kiihdyttänyt sähköisten palvelujen tarvetta ja käyttöä. Sähköisten palvelujen tulee olla tarpeeksi helppokäyttöisiä, saavutettavia sekä turvallisia ja luotettavia. Lisäksi on huolehdittava, että nekin, jotka eivät sähkäisiä palveluja pysty käyttämään, pystyvät toimimaan yhteiskunnassa.

 

Pitkäjänteistä päätöksentekoa, eli mitä?

Sloganini näissä vaaleissa on ”pitkäjänteistä päätöksentekoa”. Se on sen tiedostamista, että päätökset, joita teemme tänään, vaikuttavat pidemmällekin kuin vain ensi vuoteen, tai vain yhden vaalikauden. Esimerkiksi ne päätökset, joita tehdään lasten päivähoitoon tai kouluihin liittyen ovat vaikutuksiltaan elämän mittaisia. Kaavoituksen vaikutukset näkyvät vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja.
 
Tämä tarkoittaa myös sen ymmärtämistä, mihin kaikkeen eri päätöksillä vaikutetaan. Kaavoituspäätös ei ole vain viivoja paperilla; se on elinympäristöä, paikkoja kohdata muita ihmisiä, paikkoja tehdä töitä, paikkoja yrittää, paikkoja syödä, paikkoja oppia uutta. Se on turvallisuutta tai turvattomuutta. Se on mahdollisuuksia leikkiä tai mahdollisuuksia rentoutua. Se on mahdollisuuksia liikkua. Päätös lukiopaikkojen määristä on päätös tulevaisuuden osaajista. Päätös kirjastoista on päätös mahdollisuudesta oppia uutta ja tavata ihmisiä. Päätös avustuksesta liikuntaan on päätös hyvinvoinnista.
 
Siksi myös erilaiset arvioinnit ovat tärkeitä. Vaikka tulevaisuutta ei voi ennustaa, meidän täytyy silti tehdä parhaamme ymmärtääksemme mihin päätöksemme vaikuttavat. Tähän tarvitaan kysymyksiä, kyseenalaistamista ja erilaisia vaikutusarviointeja. Tämä ei tarkoita, etteikö kunta voisi olla myös ketterä ja kokeilla, kunhan huomioidaan, että sitä ei tehdä hyvän tulevaisuuden kustannuksella.