Aluevaalien vaalirahailmoituksen DL oli 26.3. Oma ilmoitukseni hoitui hyvissä ajoin kun viimeisetkin tiedot avustuksista olivat tulleet. Vaalirahoitusilmoitus vaaditaan aluevaaleissa sekä varsinaisilta että varavaltuutetuilta.

Mitä ilmoituksesta oikeastaan sitten näkyy? Ennenkaikkea se antaa kuvan ehdokkaan kokonaisbudjetista. Ilmoitus kertoo kuinka paljon ehdokas on rahaa saanut ja käyttänyt. Se mihin raha on käytetty näkyy lähinnä korkealla tasolla määriteltyihin eikä välttämättä kovin informatiivisiin kategorioihin jaoteltuna.

Vaalirahoitusilmoituksesta näkyy myös mistä rahat on saatu. Vain suurimpien lahjoitusten kohdalla tulee lahjoittaja yksilöidä tarkemmin, joten ilmoituksessa käy ilmi lähinnä paljonko ehdokas on käyttänyt omaa rahaa ja paljonko on tullut muualta lainoina tai lahjoituksina. Tällä hetkellä tosin esimerkiksi suurten lainojen antajat voivat jäädä pimentoon, mihin halutaan muutosta.

Mitä vaalirahoitusilmoituksessa sitten ei näy? Erilaiset sidonnaisuudet eivät tule vielä rahoituksessa ilmi. (Esimerkiksi Espoon sidonnaisuusrekisteri löytyy täältä ja kansanedustajien heidän omilta sivuiltaan eduskunnassa.) Lisäksi esimerkiksi puolueen ostama yhteismainonta ei näy yksittäisen ehdokkaan kohdalla.

Vaalirahoitusilmoitus on kuitenkin korkealla tasolla hyvä näkymä siihen millaisia summia vaaleihin käytetään ja millaisilla budjeteilla on tultu valituksi. Onneksi vielä ainakin kunta- ja aluevaalien osalta oman lompakon ei tarvitse olla suuren suuri, jotta läpipääsy tai varasijalle pääseminen olisi mahdollista.